Tag

Najmłodszy Park Narodowy

Browsing
Parki Narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce biorą pod swoje skrzydła naprawdę wyjątkowe miejsca, które wyróżniają się swoimi wartościami przyrodniczymi i krajoznawczymi, a na ich terenie ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona. Na dzień dzisiejszy, mamy w Polsce 23 parki narodowe, a my sami nie wiemy, który a nich jest tym najpiękniejszym. Choć